Wyceny nawet drobnych uszkodzeń pojazdu

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka szkoda wydaje się niewielka, ofiara wypadku drogowego ma prawo do oficjalnego protokołu szkody sporządzonego przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę. Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył granicę: przy kosztach naprawy wynoszących około 750,00 EUR lub więcej poszkodowany może skorzystać z usług rzeczoznawcy ds. szkód.

Są tego dwa powody:

 

1. Jeżeli od poszkodowanego nie można wymagać oceny szkody w jego samochodzie, która jest widoczna od razu lub nie, lub polegać tylko na kosztorysie.

2. Może również dojść do obniżenia wartości, zwłaszcza w przypadku nowszych pojazdów, co można ustalić wyłącznie na podstawie neutralnego protokołu szkody.

Na przykład AG Augsburg (11 stycznia 2013 r.) wydal wyrok skazujac ubezpieczyciela na zwrot kosztów sporządzenia protokołu szkody z przewidywanymi kosztami naprawy w wysokości 920 euro. Ubezpieczyciel nie chciał zapłacić, argumentując, że była to tzw. „drobna szkoda”. AG Augsburg przychyla sie decyzji BGH i tym samym stoi po stronie poszkodowanego.