Pytania i odpowiedzi

 • Wspieramy i towarzyszymy poszkodowanym w wypadkach drogowych w całym procesie odszkodowawczym
 • Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, tzn. sporządzaniem protokołów szkód, wypełnianiem dokumentów, korespondencja z ubezpieczalnia strony przeciwnej, jak i jej prawnikami.
 • Dołożymy wszelkich starań, by poszkodowany otrzymal należyte mu odszkodowanie, jak i pełen zwrot kosztów z tym związanych !
 • Oszacowanie szkód,
 • Amortyzacja pojazdu,
 • Odszkodowanie za brak możliwosci korzystania z pojazdu w wysokości od 23 € do 175 € za dzień,
 • Wypożyczenie samochodu na okres naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • Odszkodowanie za poniesione obrażenia zdrowotne, jak i mienia ( odzież, telefon komórkowy),
 • Częściowe lub pełe przejecie kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego ,
 • Koszty rejestracji i wyrejestrowania pojazdu przy zakupie auta zastępczego,
 • Swobodny wybór warsztatu,
 • Opłata ryczałtowa z tytułu kosztów regulacji szkody,
 • Koszty dodatkowe

Verkehrsunfall- Hilfe to niezależna firma zatrudniająca doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczoznawcow i prawników w dziedzinie wypadków drogowych i komunikacyjnych, aby Ci mogli walczyć o Twoje prawa.

Dla poszkodowanych, którzy
A) nie mają czasu na zajmowanie się dokumentacja zwiazaną z likwidacją szkody,
B) nie mają pewności jakie świadczenia przysługują im w konkretnych przypadkach ,
C) nie znają szczegółowo etapów postępowania w przypadku likwidacji szkody
D) nie chcą popełnić błędów i chcą otrzymać należyte zadośćuczynienie

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi nie z własnej winy, wszystkie usługi pozasądowe związane z pomocą powypadkową są bezpłatne. Koszty za oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę, holowanie ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Nasza firma stara się wyegzekwować dla Państwa wszystkie świadczenia, które się Państwu nalezą bez udziału w sprawe sądu.

Nasi eksperci służą rada w sytuacji, gdy zdecydują się Państwo wstąpic na drogę sądowa w celu wyegzekwowania wiekszego odszkodowania. Decyzja o włączeniu sadu do sprawy należy do Państwa.

W przypadku współwiny w wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami pozasądowymi związanymi z pracą naszych rzeczoznawców. Koszty te przejmuje Verkehrsunfall-Hilfe, co zostanie potwierdzone umową o pokryciu koszów.

Rzeczoznawcy i prawnicy rozliczają się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy wypadku, które prawnie zobowiazane jest do zwrotu kosztów, na przykład do odszkodowania za szkody w pojeździe.


Według ustawy ofiarom wypadków drogowych przysługuje prawo do zasięgnięcia opinii biegłych specjalizujących sie w kolizjach drogowych. Eksperci, których Państwo wybiorą, muszą być opłaceni z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby, która spowodowała wypadek, aby stworzyć równe szanse między poszkodowanym (Państwem), a stroną, która sprawca wypadku (ubezpieczenie drugiej strony). Druga strona jest prawnie zobowiązana do poniesienia kosztów wybranych przez Państwa ekspertów, dzięki czemu usługa Verkehrsunfall-Hilfe jest dla Państwa bezpłatna.

Korzystanie ze wsparcia Verkehrsunfall-Hilfe nie jest powiązane z żadnymi opłatami członkowskimi ani składkami. Wystarczy, że zadzwonią Państwo po wypadku, a my podejmiemy działania.