Resztki paliwa w zbiorniku podlegają zwrotowi w przypadku szkody całkowitej!

Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi na tyle poważnemu, że jest to szkoda całkowita, OC osoby, która spowodowała wypadek, jest zobowiązane również do zwrotu odszkodowania za pozostałe paliwo. Obowiązuje to w każdym przypadku, gdy uszkodzony pojazd został sprzedany i można wiarygodnie wykazać pozostałą ilość paliwa.

Sąd Rejonowy w Solingen (18.06.2013) skazał ubezpieczyciela, który chciał uniknąć tej szkody. Uzasadnienie jest tyleż proste, co zrozumiałe: nierozsądne jest, aby ofiara wypadku wysysała pozostałe paliwo i zatrzymywała je na następny pojazd. Dostrzegają to także inne sądy, takie jak Sąd Rejnowy Kiel i można przypuszczać, że ta opinia prawna będzie nadal obowiązywać.