Regulacja 130% umożliwia naprawę w przypadku ekonomicznej szkody całkowitej!

Gdy pojazd poniósł szkodę całkowitą w wypadku drogowym (koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu), poszkodowany nadal ma możliwość naprawy pojazdu. Pod warunkiem, ze suma uszkodzeń nie przekracza wartości pojazdu o więcej niż 30%. Oznacza to wzrost zainteresowania poszkodowanego znajomym pojazdem, bo wie np. jakie dokładnie naprawy były tam wykonywane i w jakim jest stanie. Zaufanie i zainteresowanie poszkodowanego własnym pojazdem są zatem wyższe niż interesy ekonomiczne podlegającego obowiązkowi wypłaty ubezpieczenia – co najmniej do 30% wyższe niż wartość pojazdu. Aby udowodnić swoje zwiększone zainteresowanie, poszkodowany musi nadal używać swojego pojazdu tylko przez 6 miesięcy.