Koszty holowania w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Jeśli  zajdzie taka potrzeba, ze pojazd musi zostać odholowany z miejsca zdarzenia po wypadku spowodowanym przez kogoś innego, koszty te muszą zostać zwrócone przez towarzystwo ubezpieczeniowe strony przeciwnej. Nawet jeśli zlecona firma holownicza nie okaże się  najtańsza, to poszkodowany nie naruszył obowiązku łagodzenia szkody.

Wyższy Sąd Okręgowy w Celle stwierdzil na podstawie Az. 14 U 55/13 z 09.10.2013, że wypadek jest sytuacją nagłą i nie można oczekiwac od poszkodowanego przeprowadzenia rozeznania cenowego z miejsca wypadku w celu znalezienia najkorzystniejszej dla ubezpieczyciela firmy holowniczej. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach jest to również zlecane bezpośrednio przez policję, a zatem poszkodowany ma tylko niewielki wpływ.

Należy również zauważyć, że jako poszkodowany nie musisz wykupywać osobistych zabezpieczeń, takich jak członkostwo w klubie samochodowym lub pakiet assistance, aby „oszczędzić” przeciwnego ubezpieczyciela.