Uszkodzenie parkingu- VW Lupo

Proces:
Pojazd ofiary (VW Lupo) był zaparkowany, gdy kierowca innego pojazdu uderzył w prawą tylną stronę podczas parkowania/wysiadania.

Wartość naprawy i pojazdu:
Koszty naprawy (brutto): 4.313,67 €
Wartość odtworzeniowa: 2.200,00 €
Wartość rezydualna: 280,00 €

Zrefundowane pozycje:
Koszt wymiany: 1.920,00 €
Wartość rezydualna od kupującego: 280,00 €
Utrata możliwości użytkowania (14 dni): 322,00 €
Koszty rejestracji nowych samochodów: 26,10 €
Opłata ryczałtowa: 26,00 €
CAŁKOWITY ZWROT: 2.574,10 €

Adnotacja:
W niniejszej sprawie była to szkoda ekonomiczna całkowita, co oznacza, że koszty naprawy przekraczają aktualną wartość odtworzeniową pojazdu. W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa zwraca poszkodowanemu tzw. koszt odtworzenia: jest on obliczany na podstawie wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wartość rezydualną (odpowiadającą wartości uszkodzonego pojazdu); tutaj 2200,00 € - 280,00 € = 1920,00 €. W przypadku sprzedaży uszkodzonego pojazdu strona poszkodowana otrzymuje wartość rezydualną bezpośrednio od nabywcy samochodu, który złożył wiążącą ofertę w wysokości 280,00 EUR. Poszkodowany nie jest jednak do tego zobowiązany, może dalej zatrzymać pojazd.